Sommargåvor 2021

I denna kategorin gäller priset på produkten. Inga ytterligare rabatter tillämpas.
Kostnad för ev. märkning med logo tillkommer.

PLANERAR DU FÖR SOMMARGÅVAN?
Ingen kunde nog tro förra våren att vi skulle tvingas att leva och arbeta i ett undantagstillstånd under så lång tid.
Nu har vi alla blivit experter på att hålla avstånd och skapa digitala möten och dessutom måste vi hitta sätt att visa uppskattning på distans.
Skatteverkets pandemiregler har anpassats även 2021 för att underlätta detta när även årets sommarfest riskerar att bli inställd.

TILLFÄLLIGA SKATTEREGLER FÖR 2021
Förra årets tillfälliga skatteregel förlängs och utökas dessutom. Det gäller hela 2021 och innebär att 2000 kr är skattefria avseende gåvor till din personal.
Dessutom har den ordinarie gåvogränsen för julklappar höjts till 500 kr. Observera att alla belopp är inkl. moms.
Mer detaljerad information hittar du på skatteverket.se/rattsligvagledning

EN SOMMARGÅVA INFÖR SEMESTERN ÄR BÅDE UPPSKATTNING OCH MOTIVATION I SAMMA HANDLING!
Oavsett om du ger lite extra eller om du tvärtom behöver hålla igen så hjälper vi på Felestad dig att hitta en gåvolösning som skapar motivation
och blir en fin avrundning inför den förhoppningsvis sista covid-semestern och det vi hoppas blir en långt mer normal höst.

ETT SÄSONGSANPASSAD GÅVOKORT ELLER EN UNIK PRESENT?
Lägg inte ditt fokus på detaljfrågor utan ge oss en ram och dina tankar så löser vi det praktiska. Det är sådant vi är till för och vi finns här för att serva dig!
/Felestad-Teamet, kundtjanst@felestad.se eller 046-71 26 40